Aanmelden

Om gebruik te maken van de staatscourant-invoerapplicatie kunt u bij KOOP een aanvraag indienen. Wanneer u al beschikt over een DigiD-OP loginaccount omdat u ook gebruik maakt van bijvoorbeeld de Verkeersbesluitenapplicatie, kunt u uw account uitbreiden met extra rechten voor de Staatscourant Invoerapplicatie. Wanneer u als decentrale overheid (gemeente, provincie of waterschap) al een GVOP of DROP licentieovereenkomst heeft, dan kunt u via GVOP en DROP al in de Staatscourant publiceren.

Ipads en iphones

Aanmelden via Servicedesk

Meld uw organisatie aan door een mail te sturen naar de servicedesk van KOOP. U ontvangt van de servicedesk een informatiemail met de bijbehorende formulieren en een oplegbrief.

Activeren account met DigiD-OP

Bepaal welke personen in de Staatscourant invoerapplicatie moeten kunnen, vul de formulieren in en retourneer deze aan KOOP. Degenen die vermeld worden op het aanmeldformulier ontvangen een activeringslink voor de aanvraag van een DigiD-OP. Doorloop na ontvangst de stappen zoals beschreven in de Gebruikershandleiding Aanvraagprocedure DigiD-OP om toegang tot de Staatscourant Invoerapplicatie te krijgen.

Invoeren van bekendmakingen in de applicatie

U kunt nu al uw bekendmakingen voor in de Staatscourant publiceren via de Staatscourant Invoerapplicatie. In de handleiding staat een duidelijke uitleg van invoer tot publicatie.