Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen

De Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) is het component binnen het Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet (DSO) waaraan bevoegde gezagen hun omgevingswetbesluiten aanleveren. De plansoftware van overheden wordt via het bronhouderkoppelvlak aangesloten (BHKV) op de LVBB. Bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) vindt u informatie over aansluiten op dit BHKV.

Officiële publicaties binnen de Omgevingswet

De LVBB draagt zorg voor:

  • De officiële publicatie van tekst en geometrie, volgens de juridische vereisten;
  • Besluiten. Zowel voor de opname van besluiten als de geconsolideerde regelingen die daaruit volgen. Dat gebeurt in wetten- en regelingenbanken en registers – allemaal volgens juridische vereisten;
  • Het doorleveren van alle relevante informatie aan het DSO. Dat zijn de geconsolideerde regelingen plus de bijbehorende omgevingswetinformatie. Vervolgens zijn deze omgevingsbesluiten te bekijken in het Omgevingsloket bij het onderdeel Regels op de kaart;
  • Bij de aangeleverde besluiten wordt alle benodigde informatie – inclusief geo-informatie – meegestuurd zodat overheden maar één keer alles hoeven aan te leveren aan de centrale voorziening.

Veelgestelde vragen over het doen van een publicatie binnen de Omgevingswet vindt u op deze pagina

Technische documentatie

Storingen

Meldingen over issues zijn in te zien via de issuetracker op dit Gitlab-portal. Om de issuetracker in te kunnen zien is geen account nodig. Om opmerkingen te kunnen plaatsen dient u wel een Gitlab-account aan te maken.

Ook vindt u bij het IPLO een pagina met alle storingen, bekende problemen en onderhoud binnen het DSO.

Vragen?

Voor technische vragen over het aansluiten op het BHKV kunt u mailen naar koppelvlak@koop.overheid.nl. Voor aanvragen voor aansluiten kunt u bij het IPLO terecht. Technische en functionele vragen en meldingen over het BHKV kunt u mailen naar lvbb.dso@koop.overheid.nl.

Voorbeelden van vragen zijn:

  • Kan ik worden toegevoegd aan de whitelist voor zoek.officiëlebekendmakingen.nl? 
  • Er verschijnt errorcode LVBB9999. Wat nu?