Foto van hoge kantoorgebouwen in Den Haag
Beeld: ©Ruddy Media

Modellen Decentrale Regelgeving

Veel gemeenten, provincies en waterschappen maken voor het opstellen van hun regelgeving gebruik van modellen die zijn opgesteld door hun koepelorganisatie. Met het product Modellen Decentrale Regelgeving (MDR) is het nog eenvoudiger om deze modellen aan te passen aan de eigen lokale situatie. In het portal zoekt u een format voor een regeling op, die u vervolgens zelf kunt aanpassen om vervolgens te publiceren in DROP.

Via het portal kunt u zoeken op modelregelingen die zijn opgesteld door de VNG, IPO of UvW. Zodra u de juiste modelregeling heeft geselecteerd kunt u eenvoudig de wizard starten om het document aan de hand van een vragenlijst aan te passen aan de lokale situatie en te exporteren naar het Word 2.0 formaat. Dit Word-bestand is eenvoudig te importeren in DROP.

Gebruik maken van MDR?

MDR is bedoeld voor juristen, vakafdelingen en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met het opstellen van regelgeving. Omdat alleen decentrale overheden gebruik kunnen maken van MDR is het portaal afgeschermd met een wachtwoord. U kunt het wachtwoord voor uw organisatie opvragen door contact op te nemen met onze Servicedesk.

Beeld: ©Rijksoverheid