Toepassingen met Open Data

De Nederlandse Overheid gebruikt zelf ook haar eigen open data. Ook zijn er allerlei particuliere initiatieven van bijvoorbeeld burgers of ontwikkelaars, met gebruik van open data. Deze voorbeelden laten zien wat het voordeel kan zijn van het publiceren van overheidsinformatie als open data.

Linked data Overheid

Linked-Data: een infrastructuur van de overheid waarin links van en naar wet- en regelgeving worden verzameld voor gebruik in andere toepassingen zoals wetten.nl.

Haagse Feiten

Haagse Feiten: een archief met ruim 1 miljoen parlementaire documenten om het reilen en zeilen van politiek Den Haag inzichtelijk te maken. Gratis en eenvoudig zoeken naar beleid in de praktijk.

Rijdendetreinen.nl

Rijdendetreinen.nl: een toepassing met open data van openbaar vervoersbedrijven. Iedere minuut een update van actuele NS-storingen, direct in te zien via de website, de app of twitter. Ook treinverstoringen van andere Nederlandse vervoerders, zoals Arriva, Breng, Connexxion, Syntus en Veolia staan op rijdendetreinen.nl.

go-ov.nl

Go-ov.nl: door gebruik van open data is go-ov in staat om te zorgen dat mensen die moeite hebben met zelfstandig reizen, zo veilig en zelfstandig mogelijk kunnen reizen met behulp vantechnologie en tegen lagere maatschappelijke kosten dan de huidige vervoersoplossingen.

Verbeterdebuurt.nl

Verbeterdebuurt.nl: een toepassing die d.m.v. open data bemiddelt tussen buurtbewoners en gemeentes, waarbij een gebruiker meldt en de gemeente ontvangt – en ermee aan de slag kan gaan! Een groot voordeel hierbij is dat Verbeterdebuurt een centraal punt levert voor het maken van meldingen openbare ruimte, en dat op een eenvoudige, transparante manier.

Aardbevingen Groningen realtime in zicht

Aardbevingen Groningen Realtime: met een visuele toepassing van open data over gasmeldingen en aardbevingen wordt het effect van gasmetingen in Groningen inzichtelijk gemaakt.