Open data publiceren op data.overheid.nl

Data.overheid.nl is het nationale dataportaal waar overheidsorganisaties (de data-eigenaren) open data publiceren en vindbaar maken. Er zijn drie manieren om datasets vindbaar te maken via data.overheid.nl: handmatige aanmelding, harvesting en aanlevering middels een API.

Handmatig open data aanmelden

U kunt uw dataset handmatig aanmelden op data.overheid.nl. Hiervoor maakt u eerst een account aan als data-eigenaar. Vervolgens voert u de dataset in via het formulier 'aanmelden dataset'. Een handleiding voor het aanmelden van datasets staat op data.overheid.nl.

Automatisch harvesten

Het is mogelijk om de informatie over uw eigen datasets automatisch te laten ophalen door data.overheid.nl. Data.overheid.nl voegt de informatie vervolgens onder uw organisatienaam toe aan het register. In sommige gevallen wordt een aparte catalogus aangemaakt om de dataset informatie beter vindbaar te maken. De eisen zijn simpel:

  •  U stelt informatie over uw datasets beschikbaar in DCAT-NL formaat. U dient hierbij de waardelijsten van data.overheid.nl te hanteren voor o.a. thema's en licenties;
  • De datasets die u aanmeldt zijn beschikbaar voor hergebruik en voorzien van licentie informatie;
  • U stelt een e-mailadres en telefoonnummer beschikbaar waar dataverzoeken, feedback berichten en communicatie vanuit data.overheid.nl adequaat wordt ontvangen en afgehandeld.

Het is nog niet mogelijk om informatie over datasets te harvesten die een status moeten krijgen van 'gepland' of 'in onderzoek'. Deze datasets moeten op data.overheid.nl zelf worden ingevoerd. Neem contact op met het team open data om dit af te stemmen.

API voor aanleveren

Het is mogelijk om informatie over (een deel van) uw datasets automatisch aan te leveren aan data.overheid.nl. Data.overheid.nl biedt hiervoor de standaard CKAN API aan. Er zijn een aantal voorwaarden om data te kunnen aanleveren bij data.overheid.nl:

  • U hebt een goedgekeurd gebruikersaccount op data.overheid.nl;
  • U hebt een geldig e-mailadres opgegeven voor de afhandeling van eventuele vragen en dataverzoeken;
  •  U bent data-eigenaar of mag handelen namens een data-eigenaar die voorkomt in onze lijst van data-eigenaren;
  •  U hebt aantoonbare toestemming om namens een overheidsorganisatie datasets aan te melden waarbij de betreffende organisatie de data-eigenaar is van de aangeleverde datasets.

Kunt u aan bovenstaande voorwaarden voldoen? Zoek dan contact met ons via de servicedesk van KOOP, en geef hierbij aan dat u interesse heeft om data aan te leveren via de API. In een (telefonisch) afstemmingsgesprek nemen we de voorwaarden en eventuele vragen door.