Register van Overheidsorganisaties (ROO)

Het Register van Overheidsorganisaties (ROO) bevat gegevens van en over overheden. Naast een website waar geïnteresseerden en belanghebbenden de informatie kunnen raadplegen, is er een redactieomgeving waarin overheden hun gegevens kunnen bijhouden. Ook publiceert het ROO de informatie als open data, zodat informatie (eventueel geautomatiseerd) door derden kan worden hergebruikt.

Eén plek voor gegevens van overheidsorganisaties

Het ROO biedt één centrale plek waar overheidsorganisaties gegevens kunnen bijhouden. Overlappende registraties in verschillende systemen zijn daarom niet langer nodig. Ook het aanleveren van dezelfde informatie bij meerdere organisaties is hierdoor overbodig. Eenduidige registratie maakt dat beleidsvragen over de samenstelling en het functioneren van de overheid beter beantwoord kunnen worden en het voorkomt dat men op verschillende plekken naar data moet zoeken.

Voor wie bestaat het ROO?

  • burgers die informatie zoeken over overheden, zoals adresgegevens, of een domeinnaam willen controleren van een overheidswebsite
  • beleidsmedewerkers die gegevens over een organisatie moeten bijhouden
  • professionals die, bijvoorbeeld in de rol van beleidsmedewerker, vragen krijgen en beantwoorden over de samenstelling en het functioneren van de overheid
  • bedrijven, instellingen en professionals die overheidsinformatie willen hergebruiken, zoals vermeldingen op de eigen website

Deelregisters

Het ROO kent 3 deelregisters:

Redactie-omgeving ROO

De invoer en het beheer van alle informatie die via het ROO en de drie deelregisters wordt ontsloten, vindt plaats in één redactieomgeving. Dit is een beveiligde omgeving, waar medewerkers van overheden op basis van aanmelding toegang toe krijgen en hebben. Zij kunnen hierin enkel de informatie beheren waarvoor zij op basis van de aanmelding zijn geautoriseerd.

Gegevens beschikbaar als XML en CSV

Voor geïnteresseerden zijn de gegevens, die zijn verwerkt in het ROO, RIO en de Woo-index, beschikbaar als export in twee verschillende bestandsformaten: XML-bestand en CSV-bestand.

XML-bestand

XML-bestanden zijn beschikbaar via https://organisaties.overheid.nl/archive/. De meest actuele situatie is vastgelegd in de bestanden, waarvan de bestandsnaam begint met 'exportOO'. Deze XML-bestanden worden dagelijks overschreven, waardoor de laatste aanpassingen van de vorige dag in deze bestanden zijn verwerkt.

Het bestand exportOO.xml bevat een volledige export met alle gegevens van alle organisatietypes die in het systeem zijn opgeslagen. Bent u alleen geïnteresseerd in een specifiek organisatietype, bijvoorbeeld gemeenten of ministeries, dan kunt u beter het XML-bestand voor dat type downloaden. 

Archief

Voor archiveringsdoeleinden wordt ook dagelijks een XML-bestand weggeschreven, waarvan de bestandsnaam begint met de datum waarop het XML-bestand is aangemaakt. Zo bevat het bestand 20231121.xml alle gegevens zoals die op 21 november 2023 in het systeem stonden. Zodoende kan men van een bepaald moment in de tijd de toen actuele gegevens van een organisatie terugvinden. De verschillende organisatietypes zijn ook apart te downloaden, zoals bijvoorbeeld 20231121_gemeenten.xml met alle gegevens van de gemeenten zoals die op 21 november 2023 in het systeem stonden.

Alle gegevens van 2009 tot 2022 worden als bulk download in een zip-bestand per jaar ter beschikking gesteld. Zo bevat https://organisaties.overheid.nl/archive/2011.zip alle dagelijkse exports met alle gegevens van het jaar 2011.

CSV-bestand

De gegevens zijn ook per categorie beschikbaar als CSV-bestand via het Register van Overheidsorganisaties. Binnen een categorie, bijvoorbeeld Provincies, vindt u de link om het CSV-bestand te downloaden bovenaan de pagina. De CSV-bestanden scheiden de gegevens in kolommen door puntkomma’s en bevatten géén functies en persoonsgegevens. De CSV-bestanden bevatten de actuele gegevens zoals die om middernacht in het systeem stonden.

Het is ook mogelijk om de medewerkers van een categorie te downloaden.

Zie ook