Register Internetdomeinen Overheid (RIO)

Soms is onduidelijk of een website van de overheid ook echt een overheidswebsite is, omdat een duidelijke afzender ontbreekt. Daarom werkt KOOP aan de verbetering van de herkenbaarheid en veiligheid van de digitale overheid voor burgers en ondernemers. Het Register Internetdomeinen Overheid, kortweg RIO, biedt hierbij hulp. In dit register zijn alle domeinregistraties en bijbehorende websites van de overheid opgenomen.

Voor bezoekers en overheidsorganisaties

Het Register Internetdomeinen Overheid biedt:

 • bezoekers inzicht in de (publieke) internetdomeinen (met bijbehorende gegevens) van Nederlandse overheidsorganisaties.
 • overheidsorganisaties de mogelijkheid om hun portfolio aan internetdomeinen op één centrale plek vast te leggen (of te registreren via een Application Programming Interface (API): een interface die het mogelijk maakt dat twee applicaties of computerprogramma's met elkaar communiceren).

Welke informatie wordt gepubliceerd in het RIO?

Het RIO heeft betrekking op alle internetdomeinen die de overheid heeft en gebruikt (extern en intern) voor zover de betreffende informatie valt onder de 'Wet open overheid' (Woo). Het is in eerste instantie een representatie van actuele sites. Bestaande registraties in RIO die ophouden te bestaan, blijven geregistreerd. Oude ooit geregistreerde internetdomeinen die niet meer in gebruik zijn worden niet achteraf ingevoerd. Registraties die worden opgenomen zijn bijvoorbeeld:

 • Websites
 • Webapplicaties
 • Redirects
 • Parkeerpagina’s
 • Webarchieven
 • Systemen die publiekelijk benaderbaar zijn (en achter een directe inlog zitten)
 • Domeinen waarop e-mailgebruik wordt toegestaan of actief is

Bekijk de video: Is dit een website van de overheid?

In de video ziet u wat het Register Internetdomeinen Overheid is. En hoe u als organisatie domeinnaamregistraties en websites in het register krijgt. Bekijk de YouTube-video Is dit een website van de overheid?
 

Wie beheert de informatie in het RIO?

Domeinen, URL's en/of websites van de Rijksoverheid in het RIO worden periodiek aangeleverd door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) en geautomatiseerd ingelezen in het RIO. Voor de invoer en het beheer van de domeinen, URL’s en/of websites van overige typen overheidsorganisaties zijn deze organisaties zelf verantwoordelijk.

Staat uw organisatie nog niet in het RIO, maar wel in het ROO?

Dan kunt u een RIO-redacteur aanmelden via servicedesk@koop.overheid.nl. Vermeld hierin:

 • Soort redacteur: RIO-redacteur
 • Officiële naam van de organisatie (zie het Register van Overheidsorganisaties)
 • Gegevens redacteur: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer

Na beoordeling en verwerking van de aanmelding ontvangt de redacteur een e-mail met inloggegevens, de RIO-handleiding en aanvullende informatie voor de redactieomgeving van het Register van Overheidsorganisaties.

Gegevens beschikbaar als export

Voor geïnteresseerden zijn de gegevens die zijn verwerkt in het RIO beschikbaar als export in twee verschillende bestandsformaten: XML-bestand en CSV-bestand.

XML-bestand

Het XML-bestand is beschikbaar via de link https://organisaties.overheid.nl/archive/. De meest actuele situatie is vastgelegd in het bestand exportRIO.xml. Dit XML-bestand wordt dagelijks overschreven, waardoor de laatste aanpassingen van de vorige dag in dit bestand zijn verwerkt.

CSV-bestand

De domeinen en domeinregistraties zijn ook per categorie beschikbaar als CSV-bestand via het RIO. Binnen een categorie (bijvoorbeeld Provincies) vindt u de link om de CSV-bestanden 'Domeinen' en 'Domeinregistraties' te downloaden bovenaan de pagina. De CSV-bestanden scheiden de gegevens in kolommen door puntkomma’s en bevatten géén functies en persoonsgegevens. De CSV-bestanden bevatten de actuele gegevens zoals die om middernacht in het systeem stonden.

Zie ook

Handleiding voor RIO-redacteuren