Registreren Digitaal Loket

Om gebruik te maken van het Digitaal Loket moet uw organisatie geregistreerd zijn in het Digitaal Loket. De registratie zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot het loket.

Computer

Verplichte registratie

De aanlevering van publicatiemateriaal is een proces dat om adequate beveiliging vraagt. De toegang tot het Digitaal Loket werkt daarom met uw DigiD-OP (een variant van DigiD dat speciaal is ingericht voor ambtenaren om gebruik te maken van het Digitaal Loket voor Officiële Publicaties) als toegangscode. Dat vereist enige organisatie aan uw kant alsmede aan de zijde van het Digitaal Loket. Hiervoor is het noodzakelijk dat aanleverende partijen één of meerdere contactpersonen aanwijzen die de gegevens van de geautoriseerde aanleveraars doorgeven aan de functioneel beheerder van het Digitaal Loket (Sdu Uitgevers).

Benodigde formulieren

In het hele proces worden diverse taken en bevoegdheden onderscheiden. Om ervoor te zorgen dat de bevoegdheden op de juiste manier worden ingevuld, is het noodzakelijk om éénmalig de drie verschillende formulieren in te vullen en als set te versturen naar Sdu Uitgevers. De set formulieren bestaat uit:

  1. een formulier ter registratie van een Bevoegd Persoon van een organisatie;
  2. een formulier om de contactpersoon, aanleveraar en supervisor van de organisatie te registreren;
  3. een formulier om een groep aanleveraars te registreren.

Wanneer er wijzigingen of beëindigingen van rollen zijn, kunt u de specifieke, losse registratieformulieren opsturen.