Oude Staatscourant en Staatsblad

De Staatscourant-invoerapplicatie

De Staatscourant-invoerapplicatie is een invoerapplicatie waarmee ministeries en de Hoge Colleges van Staat (Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale Ombudsman) bepaalde besluiten in de de Staatscourant bekendmaken. Deze zijn in te zien op officielebekendmakingen.nl.

De Staatscourant-invoerapplicatie wordt specifiek gebruikt voor publicaties in de rubriek ‘vervreemding erfgoed’. Publicaties in andere rubrieken worden gedaan via de invoerapplicatie Digitaal Loket.