De Staatscourant Invoerapplicatie

STCRNTin is een invoerappliactie voor het bekendmaken van besluiten in de Staatscourant. De applicatie is bedoeld voor alle decentrale overheidsorganisaties om hun besluiten te kunnen publiceren in de Staatscourant.

Centrale financiering

De applicatie is ontwikkeld door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De beheerskosten worden centraal gefinancierd. U hoeft dus geen licentie af te sluiten.

Publicaties op uw eigen website

De bekendmakingen die u via de Staatscourant doet, kunnen via een web service opuw eigen website worden geplaatst. Dit is technisch gezien eenvoudig te realiseren door een koppeling die eenmalig door uw website leverancier gemaakt moet worden. Wel wordt u geadviseerd om bij de plaatsing op uw website uitdrukkelijk te vermelden dat het om een kopie van de officiële bekendmaking gaat.