Beeld: ©Rijksoverheid

MND | Melding- en Notificatiesysteem Dienstenwet

Maakt u als gemeente, provincie of waterschap nieuwe regels voor het leveren van diensten? Of wijzigt u bestaande regelgeving? Dan moet u toetsen of deze regels in strijd zijn met de Dienstenwet.  Als u afwijkt van deze Dienstenwet, moet u dat melden. Dat doet u met het Melding- en Notificatiesysteem Dienstenwet (MND).

Dienstenwet

De Nederlandse Dienstenwet komt voort uit de Europese Dienstenrichtlijn. Daarin staat dat de overheid ervoor moet zorgen dat alle dienstverleners zich onbelemmerd in Nederland kunnen vestigen, tijdelijk of permanent. Als een overheidsorganisatie eisen aan dienstverleners wijzigt of vaststelt, is het dus van belang dat u deze nieuwe of gewijzigde regels meldt. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in omgevingsplannen of vergunningstelsels.

Hoe werkt het MND?

Het MND is een online applicatie die overheden stapsgewijs helpt bij het notificeren en melden van eisen aan dienstverleners. Door deze in MND te publiceren, worden deze meldingen aangeleverd aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit ministerie publiceert vervolgens elk halfjaar een bijgewerkt overzicht van alle eisen die Nederlandse overheden aan dienstverleners stellen. Zo weten dienstverleners welke regels onder de Dienstenwet vallen (en welke niet).

Aanmelden voor de MND

Meld uw organisatie aan door een mail te sturen naar de KOOP Servicedesk. U ontvangt een e-mail met formulieren en een oplegbrief retour (deze staan niet op de website). Vul deze formulieren in en stuur deze vervolgens terug naar de KOOP Servicedesk. Na verwerking van de gegevens ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen in MND.

Heeft u al een account voor bijvoorbeeld DROP of de Verkeersbesluitenapplicatie? Geef dit aan uw e-mail. Dit account kan namelijk aangepast worden zodat u ook gebruik kunt maken van de MND-applicatie.