Handleiding MND

De MND-applicatie is een voorziening waarmee overheden meldingen of notificaties kunnen aanmaken en doorsturen naar het Ministerie van Economische Zaken (EZ). MND staat voor Meldings- en Notificatiesysteem Dienstenwet. Met de MND-applicatie worden meldingen of notificaties verwerkt, conform de eisen uit de Dienstenwet. Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft de applicatie in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken ontwikkeld. Deze  gebruikershandleiding beschrijft de diverse functionaliteiten van de MND-applicatie. MND is een webapplicatie en kan in principe vanaf iedere werkplek met een  internetverbinding worden bereikt.