Veelgestelde vragen anonimiseren | bestuursorganen

Deze informatiepagina is bedoeld als hulpmiddel voor medewerkers van decentrale overheden die op grond van de Bekendmakingswet documenten digitaal en fysiek ter inzage leggen.

Bij ter inzage leggen moet aan de ene kant invulling worden gegeven aan het belang van transparantie. Aan de andere kant moet ook rekening gehouden worden met de bescherming van de personen en bedrijven op wie de documenten betrekking hebben. 

Het is raadzaam om in een concreet geval altijd een (interne) privacy-expert om advies te vragen over welke gegevens wel en niet gepubliceerd mogen worden bij een (digitale) terinzagelegging. Mocht uw organisatie op basis van eigen afwegingen tot andere keuzes komen, staat dit u vanzelfsprekend – binnen de geldende wet- en regelgeving – vrij.