Handleiding Digitaal Loket: Algemeen Gebruik

Deze algemene gebruikershandleiding voor het Digitaal Loket bestaat uit een algemeen deel voor alle partijen en een specifiek deel voor elk van de partijen. Voor elk van deze publicatiesoorten en partijen is de instructie ingedeeld naar de te verrichten taken in het proces, die duidelijk gekenmerkt zijn door een specifieke begin- en eindsituatie (een of meer statussen van de opdracht).