Scrumboard

Gebruiken van Linked Data Overheid

Om Linked Data Overheid te gebruiken, zijn drie scenario’s te onderscheiden.

Copy & paste in Office document

In dit scenario bezoeken uw gebruikers de portal van Linkeddata.overheid.nl om relevante links naar wet- en regelgeving te vinden. Gemaakte links en gevonden relaties kunnen door informatiemanagers of redacteuren met behulp van copy - paste worden overgenomen in het  Office document, een kennisbank of het CMS waarin gewerkt wordt. Dit is het eenvoudigste scenario om van linked data gebruik te maken.

Integratie van Linked-Data in uw werkproces

Door gebruik te maken van de webservices die Linkeddata.overheid.nl biedt kunt u de functionaliteit en de informatie van Linked Data naadloos integreren in uw kennisbank, redactieomgeving of CMS. Linkeddata.overheid.nl wordt hierdoor een natuurlijk onderdeel van het werkproces en zal daardoor effectief en efficiënt ingezet kunnen worden. Dit scenario is het geavanceerde scenario dat meer kost maar ook meer kan opbrengen.

Terugleveren van informatie aan Linked Data Overheid

In de eerste twee scenario's maakt u gebruik van functionaliteit en informatie van LiDO maar levert u nog geen bijdrage in de vorm van toevoeging van informatie aan de Linked Data collectie. In dit laatste scenario produceert en publiceert uw organisatie content die u openstelt zodat de importsoftware van LiDO hiervan de metadata en relaties kan opnemen in de collectie. Uw content moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:

  1. Ieder te linken informatie-item is voorzien van een unieke identifier;

  2. Relaties beschreven in Juriconnect;

  3. Metadata beschreven in OWMS en Dublin Core.