Straat

Lokale wet- en regelgeving

In het onderdeel Lokale wet- en regelgeving op Overheid.nl kunt u algemeen verbindende voorschriften van decentrale overheden raadplegen. Daarnaast stellen veel overheden langs deze weg soms ook andere besluiten ter beschikking, zoals beleidsregels en interne regelingen.

Mensen 3

Het internet is een uitstekend medium om regelgeving te publiceren. Daarom verplicht de Wet elektronische bekendmaking alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De CVDR is een landelijk systeem, waarmee alle decentrale regelgeving raadpleegbaar is.