Lokale wet- en regelgeving

In het onderdeel Lokale wet- en regelgeving op Overheid.nl kunt u algemeen verbindende voorschriften van decentrale overheden raadplegen. Daarnaast stellen veel overheden langs deze weg soms ook andere besluiten ter beschikking, zoals beleidsregels en interne regelingen.

Het internet is een uitstekend medium om regelgeving te publiceren. Daarom verplicht de Wet elektronische bekendmaking alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De CVDR is een landelijk systeem, waarmee alle decentrale regelgeving raadpleegbaar is.