Oproepingen

De Oproepingen Applicatie is een systeem dat het publiceren van oproepingen van mensen met een onbekende woon- of verblijfplaats in een dagblad vervangt. De applicatie publiceert een vijftal verschillende stromen in de digitale Staatscourant: deurwaardersexploten, verkeersboetes, geldboetes, belanghebbenden en schuldeisers. Deze publicaties verschijnen in de rubriek Oproepingen van de Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl, waardoor ze op een centrale plek toegankelijk zijn.

Vermelding op overheid.nl

Sinds 1 juli 2015 kunnen burgers via een specifieke zoekfunctie op overheid.nl kijken of ze recentelijk zijn opgeroepen, of dat ze belanghebbende zijn bij een persoon of bedrijf dat in een oproeping is vermeld. Oproepingen blijven zichtbaar tot de dag na de zitting, en zijn vervolgens niet meer vindbaar via de zoekfunctie(s).

Wettelijk verplicht

Bij het opleggen van aanslagen en het betekenen van exploten is soms de woonplaats van de betrokkene niet bekend. In dat geval wordt er mededeling gedaan dat er een ambtelijk stuk is dat ter kennis moet komen van iemand door betekening aan het parket en door publicatie in de Staatscourant in plaats van een dagblad. Met de oproepingen-applicatie wordt deze oproeping gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is wettelijk vastgelegd.