Aanmelden oproepingen-applicatie

De Oproepingenapplicatie wordt door verschillende doelgroepen gebruikt. De wijze waarop deze doelgroepen oproepingen aanleveren en zich kunnen aanmelden verschilt. Hieronder vind u per doelgroep de juiste wijze van aanmelden terug.

Deurwaarder

Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders kunnen kopij aanleveren via de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG), in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De SNG heeft voorzieningen getroffen om alle Nederlandse gerechtsdeurwaarders via een eigen voorziening kopij aan te laten leveren. Het is dan ook niet mogelijk voor individuele gerechtsdeurwaarders om direct via KOOP publicaties aan te bieden.

Belastingdeurwaarders

Voor belastingdeurwaarders is een invoerapplicatie ontwikkeld. Omdat u als belastingdeurwaarder altijd namens een overheid aanlevert, is deze overheid ook verantwoordelijk voor het aanmeldproces.

  • Ik ben een individuele belastingdeurwaarder en wil mij aanmelden voor de Oproepingen Applicatie

U dient zich via de organisaties namens wie u werkzaamheden voert aan te melden als gebruiker. De organisatie namens wie u werkt is verantwoordelijk voor het aanmeldproces. Neem contact op met de servicedesk van KOOP voor de aanmeldformulieren.

  • Ik werk bij een gemeente / waterschap en wil mijn organisatie aanmelden voor de Oproepingen Applicatie

Uw organisatie dient zich aan te melden voor de Oproepingen Applicatie. Hiertoe dient uw organisatie een aantal formulieren aan te vragen bij de servicedesk en deze ingevuld te retourneren.

Rechtbanken en gerechtshoven

Ook voor deze organisaties is door KOOP een invoerapplicatie ontwikkeld. Aanmelding voor deze applicaties verloopt via de interne contactpersonen bij de rechtbanken en gerechtshoven zelf. U dient dus contact op te nemen met uw vaktechnische contactpersoon bij de rechtbank / gerechtshof waar u werkzaam bent.