Aanmeldformulier Digitaal Loket: Bevoegd Persoon

Een bevoegd persoon van de aanleverende organisatie is eindverantwoordelijk voor het bekendmaken van de officiële publicaties.

Wat doet en kan een Bevoegd Persoon in het Digitaal Loket

Een bevoegd persoon heeft het mandaat om één of meer contactpersonen voor de organisatie te benoemen en te (laten) registreren door de Functioneel Beheerder van Sdu Uitgevers. Idealiter is een bevoegd persoon de leidinggevende van de contactpersoon, vanwege het escalatieniveau. Een bevoegd persoon kan niet inloggen in het loket en kan dus niet aanleveren. Met de bevoegd persoon wordt alleen contact opgenomen als, om welke redenen dan ook, er geen communicatie met de contactpersoon mogelijk is.