Uitfaseren Bulk Uitlever Systeem (BUS) voor officiële publicaties | vanaf 1 oktober 2024

BUS is een dienst die gebruikt wordt om via SFTP in bulk officiële publicaties te downloaden en hergebruiken.

Deze service wordt vanaf 1 oktober 2024 uitgefaseerd. Dat betekent dat BUS vanaf dat moment niet meer kan worden gebruikt. Als alternatief kunt u gebruik maken van het SRU koppelvlak. Deze service stelt u in staat zoekfunctionaliteit te integreren op websites of onze collecties op een andere wijze te hergebruiken. Meer informatie over SRU kunt u vinden in de handleiding.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via oep@koop.overheid.nl.