Platform open overheidsinformatie: Testversie Sandbox live!

Het rijksbrede programma Open Overheid heeft grote ambities als het gaat om informatie actief openbaar maken. KOOP werkt aan een generieke API voor het platform open overheidsinformatie. De Sandbox, een eerste test versie, is al live gegaan.

Vergroot afbeelding
fotograaf Wilmar Dik

Dit is in het klein gevierd met Mathijs Kleijnen (rechts, business owner KOOP), Silvion Moesan (OPEN.satisfaction, links) die als een van de eersten de juiste aansluiting op de Sandbox wist te maken en Lucas Lombaers (programmadirecteur Open Overheid, midden).

Actief openbaar maken

Stip op de horizon: in 2023 wil KOOP de eerste bestuursorganen aansluiten op het platform open overheidsinformatie zodat de bestuursorganen, in de toekomst, wettelijk kunnen voldoen aan de Wet open overheid. Middels het platform open overheidsinformatie kunnen bestuursorganen hun documenten actief openbaar maken.

Samenwerking met bestuursorganen en software leveranciers

Voor het actief openbaar maken is in een aantal gevallen een samenwerking tussen software leveranciers en  bestuursorganen nodig. Het platform open overheidsinformatie zorgt ervoor dat burgers op één plek alle informatie kunnen terugvinden. Hoe meer bestuursorganen gaan aansluiten en alvast gaan testen de komende tijd, hoe waardevoller het voor de burger straks en kostenbesparender voor de bestuursorganen nu zal zijn.