Nieuwe e-learning DROP beschikbaar

KOOP ondersteunt decentrale overheden in het gebruik van DROP.

DROP is de applicatie waarmee besluiten kunnen worden gepubliceerd op overheid.nl. Een betere ondersteuning aan de decentrale overheden in het gebruik van DROP, draagt bij aan een hogere kwaliteit van de publicaties. Daar hebben de burgers, bedrijven, professionals en andere belanghebbenden profijt van. KOOP heeft daarom twee e-learning modules ontwikkeld: één algemene over DROP, en één over de Word-import functionaliteit (een functionaliteit binnen DROP). 

Mensen 3

U vindt de modules hier

Module DROP | cursus.drop.overheid.nl

Module Word import | wordimport.drop.overheid.nl 

De module DROP maakt de gebruiker wegwijs in DROP en legt voor iedere functionaliteit uit wanneer je hem gebruikt, hoe hij werkt en waar je rekening mee moet houden.

De module Word import helpt de gebruiker bij het toepassen van de Word-templates in DROP. 

Beide modules zijn vrij toegankelijk voor iedereen en zijn gemaakt om de gebruiker van DROP houvast te bieden. De modules zijn een combinatie van geschreven tekst, filmpjes, en interactieve vragen. De gebruiker krijgt stap voor stap te zien hoe ze een stuk functionaliteit horen te gebruiken. De e-learning kan ook gebruikt worden als naslagwerk. 

Het is niet nodig de e-learning chronologisch te doorlopen. Inzoomen op één hoofdstuk bij een specifieke hulpvraag is ook mogelijk. Hierdoor ondersteunt de e-learning zowel de ervaren gebruiker als een nieuwkomer in het gebruik van DROP.

Vragen of opmerkingen over de e-learning? Bekijk dan onze informatiepagina.