Belangrijke update over de Wet elektronische publicaties

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 14 september 2020 naar buiten gebracht dat de Wet elektronische publicaties wordt uitgesteld tot 1 juli 2021. Lees hier de uitstelbrief van staatssecretaris Knops.

Zie ook onze projectpagina Wet elektronische publicaties.