Nieuwsbrieven | Officiële Publicaties

Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door het implementatieteam Officiële Publicaties van KOOP en verschijnt eenmaal per twee weken. In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over onderwerpen die te maken hebben met de Bekendmakingswet en de Wet elektronische publicaties. Denk aan de verplichting tot digitale terinzagelegging en de e-mailservice Berichten over uw Buurt. Ook blijft u via deze brief op de hoogte van wijzigingen in invoerapplicaties zoals DROP en Verkeersbesluiten. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Meld u zich dan via deze website aan. Hieronder kunt u de afgelopen nieuwsbrieven downloaden en teruglezen.

Documenten