Internetconsultatie

Via internetconsultatie kan iedereen reageren op wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement worden voorbereid. Concepten voor wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur en Ministeriële regelingen kunnen worden  gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl, zodat geïnteresseerden en betrokkenen daar  op kunnen reageren en hun aanvullingen of commentaar kunnen geven.

Meedenken over de wet

Bij elke tekst die ter consultatie wordt aangeboden staat een sluitingstijd vermeld. Tijdens of vlak na de sluiting van de reactietermijn worden alle ontvangen reacties op de website geplaatst. Er wordt dan ook een verslag gedeeld, waarin op hoofdlijnen wordt uitgelegd en verantwoord wat er met de reacties is gedaan en op welke punten een tekst is aangepast.

Wat gebeurt er met reacties?

De betrokken ministeries bekijken de reacties en passen eventueel het wetsvoorstel aan. Daarover maken ze een verslag, dat vervolgens ook weer online wordt gedeeld. Ook beleidsnotities kunnen via internetconsultatie aan u worden voorgelegd. De Tweede Kamer gebruikt het instrument soms ook voor de consultatie van initiatiefvoorstellen.

Wetgeving transparant

Via Internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van wetsvoorstellen en hun ideeën hierover kenbaar maken. Het doel is de transparantie van het wetgevingsproces te verbeteren en bij te dragen aan de kwaliteit van wetgeving. Door het verzamelen van reacties en commentaar wil het kabinet beter gebruik maken van kennis die in de samenleving beschikbaar is. Als betrokkenen vroegtijdig meepraten, leidt dat mogelijk tot wetgeving die nog beter uit te voeren en te handhaven is.