Aanmeldformulier Digitaal Loket: Groep

Met dit formulier kunt u een groep laten aanmaken in het Digitaal Loket. Een groep is een verzameling van aanleveraars die aan een zelfde publicatiesoort werkt. Zij hebben een gemeenschappelijke werkvoorraad (een gezamenlijke ‘inbox’).

Een groep in het Digitaal Loket

De gebruiker kan alleen opdrachten inzien en bewerken die in zijn of haar groep voorkomen. De organisatie stelt één of meer groepen samen, bijvoorbeeld een groep per afdeling of thema. Per groep kan slechts één persoon als contactpersoon fungeren. De contactpersoon geeft op het registratieformulier per groep aan welke documenttypes kunnen worden aangeleverd. Tevens geeft hij aan of de notificaties van het loket naar een gezamenlijke inbox van de groep verstuurd moeten worden of naar de aanleveraar van de opdracht.