Nieuwe stap aanvullende zoekfunctionaliteit Woo-index

Er is een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de Woo-index, de centrale vindplaats voor overheidsdocumenten als onderdeel van de Wet open overheid. De zoekfunctie op documentniveau werkt technisch.

Dat is één van de conclusies uit het referentietraject van KOOP. Dit traject is tussen september 2023 en februari 2024 uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Referentietraject bij ministerie, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en politie

Om erachter te komen in hoeverre de technische specificaties voor de verschillende bestuursorganen werkbaar zijn en of het in de praktijk ook in de hele keten werkt, is vorig jaar september dit referentietraject gestart.  Deelnemers  waren: het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Rijkswaterstaat, de politie en de Politieacademie, de provincies Zeeland en Overijssel, gemeenten Wassenaar,  Almere en  Albrandswaard 

Aan de slag met de zoekfunctie

Met een beperkt aantal partijen is aangetoond dat de gebouwde zoekfunctie technisch werkt. Over daadwerkelijke landelijke uitrol moet nog besluitvorming over de ontwikkelde technische standaarden plaatsvinden. Dat betekent niet dat bestuursorganen daarop hoeven te wachten. De stuurgroep adviseert hen de ontwikkelde publicatiestandaard te volgen, dan voldoet men aan de Woo zodra deze in werking treedt.

Ruim 100.000 documenten Rijkswaterstaat te vinden op Open Overheid

Uit het referentietraject bleek ook dat de technische inspanning voor de bestuursorganen beperkt was. Daarnaast heeft het  veel bijvangst opgeleverd, zoals verbetersuggesties voor de vindbaarheid. Ook is er met Rijkswaterstaat gekeken naar de technische prestaties van de zoekfunctie op documentniveau. Om hiermee ervaring op te doen zijn ruim 100.000 documenten van Rijkswaterstaat doorzoekbaar gemaakt op de publiekelijk toegankelijke omgeving. Deze zijn voor iedereen nu ook te vinden via Open Overheid. Deze extra stap in het referentietraject brengt de gecontroleerde uitrol bij alle bestuursorganen een stap dichterbij.