Roadshow overheidspublicaties | dinsdag 28 mei

Met veel genoegen nodig we u uit voor de Roadshow overheidspublicaties. Deze vindt plaats op dinsdag 28 mei 2024. Tijdens dit online evenement informeren we u over de nieuwste ontwikkelingen vanuit KOOP, de Wet elektronische publicaties en meer. De Roadshow overheidspublicaties is bedoeld voor juristen, ICT-medewerkers, communicatieadviseurs en medewerkers informatievoorziening die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap of gemeenschappelijke regeling. 

Tussen 9.30 en 16.00 uur bieden wij u afzonderlijke (online) sessies aan over verschillende onderwerpen, zoals de ervaringen van andere decentrale overheden met digitale terinzagelegging en het bevorderen van duidelijke taal. Daarnaast worden de 17 informatiecategorieën behandeld die zijn vastgelegd in de Wet open overheid, en wordt dieper ingegaan op het register van Overheidspublicaties (ROO) en het Register Internetdomeinen Overheid (RIO). Elke sessie gaat over een specifiek onderwerp. U kunt daardoor op basis van het programma zelf besluiten welke sessie(s) u wilt volgen. De sessies zijn interactief en er is veel ruimte voor vragen.

Programma Roadshow

9.30 - 9.40 uur
Plenaire opening
9.45 - 10.15 uur
Goes geschreven! Hoe de gemeente Goes zorgt voor duidelijke en toegankelijke taal.
10.30 - 11.15 uur
De 17 informatiecategorieën in de Wet open overheid: wat moet je weten? 
11.30 - 12.15 uur
Kom samenwerken in Ons Land van Cuijk 
12.15 - 13.00 uur

Pauze

13.00 - 13.45 uur
KOOP en het Digitale Stelsel Omgevingswet 
14.00 - 14.45 uur
Is dit een website van de overheid? Check het in het Register Internetdomeinen Overheid. 
15.00 - 15.45 uur
BOPA in DROP en Berichten over uw Buurt 
 

Meld u aan via het aanmeldformulier

Via de groene knop onder deze alinea kunt u zich aanmelden voor één of meerdere sessies. U bent vrij om aan elke sessie deel te nemen die u interessant vindt. Als u de link opent staat er onderaan een korte inhoudsbeschrijving per sessie. Voor aanvang van de Roadshow overheidspublicaties ontvangt u voor elke sessie waar u zich voor heeft aangemeld een afzonderlijke link. Verwacht u dat de Roadshow overheidspublicaties interessant is voor uw collega's? Stuurt u deze uitnodiging dan gerust door.

Vragen? Stuur een e-mail

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het implementatieteam Officiële Publicaties via communicatie@koop.overheid.nl.