KOOP gaat samen met Logius in 2023

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP)
gaat vanaf 1 januari samen met agentschap Logius.
 

Op dit moment is KOOP onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
UBR houdt per 1 januari 2023 op te bestaan.
De verschillende onderdelen van UBR worden binnen het ministerie opnieuw geplaatst.

Samen verder groeien

We blijven de dienstverlening van KOOP garanderen en verder ontwikkelen.

We combineren de kwaliteiten van KOOP en Logius in één organisatie.
Daardoor versterken we elkaar en de dienstverlening naar burgers, bedrijven en publieke organisaties.
Zo ontstaat een toekomstbestendige organisatie die iedereen beter kan bedienen.
In 2023 groeien KOOP en Logius samen door naar een nieuwe en sterkere Logius-organisatie.