Uitfaseren van TLS 1.0 en 1.1 binnen websites en applicaties van KOOP

De websites en applicaties die KOOP beheert gaan werken op basis van het TLS 1.2 protocol. Dit protocol slaat op het beveiligingsniveau van netwerkverbindingen. TLS 1.0 en TLS 1.1 zijn verouderd en brengen veiligheidsrisico’s met zich mee. Het is daarom van belang dat uw netwerkverbinding communiceert op basis van TLS 1.2.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) adviseert om de oudere versies van TLS uit te faseren. Apple, Google, Microsoft en Mozilla hebben aangekondigd ondersteuning in hun respectievelijke browsers begin 2020 te beëindigen. Ook KOOP acht het van belang dat netwerkverkeer veilig verloopt en volgt daarom het advies van de NCSC op. Alle websites en applicaties die KOOP beheert werken al op basis van TLS 1.2 of gaan dat in de nabije toekomst doen.

Wij roepen u op om uw toepassingen ook volgens TLS 1.2 protocol te laten verlopen. Denk hierbij aan het updaten van bijvoorbeeld uw browser naar de laatst beschikbare versie. Op die manier kunt u veilig gebruik blijven maken van de websites en applicaties die KOOP beheert.

Voor meer informatie zie de website van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)