Dienstverlening KOOP gegarandeerd

De primaire taak van KOOP is het rechtsgeldig bekendmaken en beschikbaar stellen van wet- en regelgeving van alle overheden van Nederland. Dit is een belangrijke taak. Zeker ook in tijden van een crisis, zoals nu ten tijde van de coronacrisis.

De bekendmakingstaken van KOOP zijn daarom ook aangemerkt als kritieke processen binnen het overheidsdomein. Dit betekent dat we alle aan KOOP ter beschikking staande middelen zullen inzetten om deze taken uit te kunnen blijven voeren. Indien nodig kunnen we ook andere middelen aanroepen. We verwachten dan ook dat er geen verstoringen van deze dienstverlening van KOOP zullen zijn.

Doordat onze processen geheel geautomatiseerd zijn kunnen wij ons werk goed op afstand verrichten. Hierdoor verwachten wij dat het besluit om vanuit huis te werken geen grote impact zal hebben op onze beschikbaarheid.

Uiteraard zijn wij op de reguliere wijze bereikbaar voor de overheden.

Voor spoedpublicaties, verwijzen wij u naar ons document waarin de procedures over deze publicaties zijn beschreven.