Bekendmaking Omgevingsregeling een mijlpaal voor KOOP

Op 22 november heeft KOOP de Omgevingsregeling bekendgemaakt. De publicatie van deze regeling is een mijlpaal, omdat dit de eerste bekendmaking is die met de nieuwe Standaard voor Officiële Publicaties (STOP) tot stand is gekomen.

Een andere primeur was het bekendmaken van geografische locaties (Geografische Informatieobjecten, GIO’s) waar de juridische regels uit deze regeling gelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanwijzing van terreinen van het Ministerie van Defensie. Op het gebied van officiële publicaties is dit een belangrijke verbetering omdat dit voorheen niet mogelijk was.

Met deze ontwikkelingen heeft KOOP namens haar opdrachtgevers een belangrijke voorwaarde voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet gerealiseerd.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet die op 1 januari 2021 in werking treedt. De wet moet de wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving vereenvoudigen. Dit wordt gedaan door circa 24 bestaande wetten te bundelen in één wet.

De rol van KOOP in het proces van de Omgevingswet is dat KOOP als Kennis- en Expertisecentrum Officiële Overheidspublicaties zorgt voor de uitgave van de (digitale) Staatscourant en de publicatie van nieuwe wetten en regelingen op www.officielebekendmakingen.nl.

Programma DSO Omgevingswet
Beeld: ©Rijksoverheid