Succesvol 16e European Forum of Official Gazettes in ‘juridische wereldhoofdstad’ Den Haag

Van 20 tot en met 22 juni 2019 vond in Den Haag het 16e European Forum of Official Gazettes plaats. Het thema van deze internationale conferentie was ‘The Future of Official Publications’. Dit jaar was het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), onderdeel van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gastheer van deze conferentie.

Secretaris-Generaal BZK Maarten Schurink opent EFOG 20 juni 2019
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Europese publicatiebureaus voor ‘Official Gazettes’ zijn verantwoordelijk voor het bekendmaken en ontsluiten van wet- en regelgeving. Elk jaar organiseert een gastland deze conferentie, in nauwe samenwerking met het Europees Publicatiebureau. De conferentie vond voor het eerst in Nederland plaats. Omdat de Nederlandse Digitale Staatscourant in 2019 precies 10 jaar bestaat, heeft KOOP aangeboden om dit jaar de conferentie te organiseren. Daarmee nam KOOP het stokje van de voorzittersrol van het Forum in 2019 van Noorwegen (2018) over. Doel van de conferentie is het delen van kennis en ervaring over de (digitale) publicatie van wetgeving, zoals dat in Nederland gebeurt in onder meer Staatsblad en Staatscourant en op wetten.overheid.nl.

Secretaris-generaal van BZK Maarten Schurink, ging in zijn openingsspeech in op de waarde van het ontsluiten en doorzoekbaar maken van digitale wet- en regelgeving en openbare officiële overheidsinformatie voor de democratie. Schurink gaf aan dat er in Nederland zelfs een wet, de Wet Open Overheid, in voorbereiding is om nóg meer overheidsinformatie actief openbaar te maken. De directeur van het EU publicatiebureau, Rudolph Strohmeier, gaf in zijn lezing aan dat versnelling binnen Europa noodzakelijk is. Algemeen Manager KOOP Onno Muchall was gastheer en zette Den Haag trots neer als ‘juridische wereldhoofdstad’, met onder meer het Internationaal Strafhof en het Internationaal Gerechtshof die in Den Haag gevestigd zijn. Muchall lichtte verder toe welke weg KOOP in 10 jaar heeft afgelegd om van papieren publicaties te navigeren richting het ‘digitopia’ van de wet- en regelgeving.

EFOG 20-22 juni 2019 algemeen manager KOOP
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijdens de conferentie hebben diverse keynote sprekers en specialisten twee dagen lang kennis over het vakgebied met elkaar gedeeld. Zo werd een lezing gegeven over de noodzaak om vertalingen te maken in alle talen van elkaars nationale wet- en regelgeving. Ook waren er diverse andere lezingen en workshops, zoals bijvoorbeeld over Europese juridische standaardisatie, de technische hoogstandjes in de Nederlandse Omgevingswet en over het betrekken van eindgebruikers bij technische oplossingen. Professor Mireille Hildebrandt en professor Erik Vermeulen namen de aanwezigen mee in de risico’s met betrekking tot het gebruik van Artifical Intelligence in de rechtspraktijk en in de digitale toekomst waarbij mens, machine en IT samenwerken. Over één ding leken alle (keynote) sprekers het eens: de overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen in het mogelijk maken van verdere Europese digitalisering van wet- en regelgeving. Dat betekent dat er versnelling moet worden aangebracht, de politiek nog beter betrokken wordt en tegelijkertijd de risico’s van technologie en recht goed in beeld blijven.

Onno Muchall is trots op dit internationale samenwerkingsverband en de uitkomst van de conferentie: ‘De deelnemers waren enthousiast over KOOP als gastheer en over de kunst, cultuur en het juridische belang van gaststad Den Haag. En ze waren zeer te spreken over de interactiviteit van de sessies en het belang van ons werk voor de rechtsstaat, dat in de speeches van secretaris-generaal Maarten Schurink en de directeur van het Europese Publicatiebureau Rudolph Strohmeier zo uitdrukkelijk werd benoemd.’

Deelnemers in zaal EFOG 20-22 juni 2019
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties