KOOP organiseert 16e European Forum of Official Gazettes in Den Haag

Van 20 tot en met 22 juni 2019 vindt in Den Haag het 16e European Forum of Official Gazettes plaats. Het thema van dit internationale congres is ‘The Future of Official Publications’ en wordt georganiseerd door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), onderdeel van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In nauwe samenwerking met het Europees Publicatiebureau wordt deze conferentie jaarlijks georganiseerd in een Europees land. Doel is het delen van kennis en ervaring over de (elektronische) publicatie van wetgeving, zoals dat in Nederland gebeurt in onder meer Staatsblad, Staatscourant en op wetten.overheid.nl.


De conferentie vindt voor het eerst in Nederland plaats. Omdat de Nederlandse Digitale Staatscourant in 2019 precies 10 jaar bestaat, heeft KOOP aangeboden om dit jaar de conferentie te organiseren, en daarmee de voorzittersrol van het Forum gedurende 2019 op zich te nemen. KOOP is een organisatieonderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). Het programma van het evenement is gevuld met diverse sprekers uit het vakgebied; zo zullen onder andere Maarten Schurink (Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Rudolf Strohmeier (Directeur van het Publicatiebureau van de Europese Unie) spreken. Ook zijn er diverse workshops en mogelijkheden voor de deelnemers om met elkaar in gesprek te gaan.

Tijdens de conferentie wisselen KOOP en haar Europese partners kennis en ervaringen uit over digitaliseringsmogelijkheden van bekendmakingen, en ontsluiting van wet- en regelgeving en aanverwante officiële overheidsinformatie. De deelnemers zijn voornamelijk directeuren of managers van de organisaties die in de deelnemende landen verantwoordelijk zijn voor de uitgave van de Staatsbladen.

European Forum of Offical Gazettes, The Hague 2019 - logo
Beeld: ©UBR KOOP, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijksrelaties