Voorlichtingsvideo Berichten over uw Buurt woonadres

Voer na downloaden op een Windows computer de volgende stappen uit:

  • Maak de lokale directory C:\Temp\Video aan.
  • Pak de zip uit in de directory: C:\Temp\Video
  • Bekijk de video. Dubbelklik op: C:\Temp\Video\testvideo-Bekendmakingswet.html
    Als dit niet werkt, bijvoorbeeld bij onvoldoende schrijfrechten, open dan README.txt en volg methode 2.