GIO | veelgestelde vragen

1| Waarom wordt er geen nauwkeurigheid opgegeven bij een GIO?

Deze is geschrapt, omdat dit juridisch niet nodig is. De focus ligt hierbij enkel op hetgeen men als achtergrond gezien heeft, de nauwkeurigheid is hierbij niet van belang.

2| Is het nodig om een bijlage met het overzicht van de informatieobjecten op te nemen in de NieuweRegeling?

Is het nog nodig om een bijlage met het overzicht van de informatieobjecten op te nemen in de NieuweRegeling, of is zo'n opsomming van GIO’s in het Nawerk afdoende?

Een dergelijk overzicht moet inderdaad worden opgenomen, in zowel de bijlage van een Regeling als in een Nawerk van een Besluit. In het besluit komt een bijlage (in Nawerk dus) met de versies van de GIO's die bij dit besluit zijn vastgesteld, en waarnaar met de expression-IRI wordt verwezen – deze bijlage wordt niet geconsolideerd.

In de Regeling staat een bijlage met een overzicht van de GIO's die in de Regeling worden aangehaald – deze bijlage is wel onderdeel van de geconsolideerde regeling.

Bij een initiële NieuweRegeling zullen in beide overzichten dezelfde GIO’s staan. Juristen kunnen ervoor kiezen om in het overzicht in de regeling dynamisch naar GIO’s te verwijzen (dus met alleen de work-IRI) in plaats van naar een specifieke versie. Bij wijziging van de GIO kan het wel uiteen lopen: als in de regeling inderdaad dynamisch naar een GIO verwezen wordt, dan hoeft de bijlage bij de Regeling niet aangepast te worden, maar zal in de bijlage bij het Besluit wel de nieuwe versie van de GIO staan (c.q. een verwijzing naar de GIO-wijziging).

3| Hoe komen we tot een bruikbare link in een GML-bestand?

In een GML-bestand wordt verwezen naar een XML schema met attribuut 'xsi:schemaLocation'. De link in het bestand is echter niet geldig, waardoor de GML niet te openen is. Hoe komen we tot een bruikbare link?

Het antwoord hierop is tweeledig:

  • Het attribuut 'xsi:schemaLocation' is niet bedoeld om een HTML link door te geven, maar betreft slechts een hint. Uitleg van dit attribuut staat ook beschreven in paragraaf 2.7.3 
  • De wijze waarop deze hint daadwerkelijk tot een link naar het XML schema kan leiden, staat beschreven in de documentatie van de STOP standaard (v0.98.0-beta)

4| Kunnen we op de een of andere manier gebruik maken van het Utrechtse deel van de GIO die door het Rijk wordt vastgesteld?

Sommige begrenzingen worden door het Rijk vastgesteld, maar wij maken daar dan regels op. Het liefste zouden we dan ook verwijzen naar het Utrechtse deel van de GIO van het Rijk, bijvoorbeeld bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie: deze wordt door het Rijk vastgesteld en wij maken regels voor de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, maar uiteraard alleen voor het Utrechtse deel. Kunnen we op de een of andere manier gebruik maken van het Utrechtse deel van de GIO die door het Rijk wordt vastgesteld of moeten we de geometrie van het Rijk overnemen en alleen het Utrechtse deel als een nieuwe GIO in onze eigen Omgevingsverordening vastleggen?

Het opstellen van een GIO is gebonden aan de volgende richtlijnen:

  • De dienstverlening in het DSO-LV (bijvoorbeeld gebruik voor toepasbare regels) vereist dat elk gebied waar regels over opgesteld worden, de vorm heeft van een vastgesteld geo-informatieobject. Het gebied mag niet in woorden omgeschreven zijn; dat is juridisch misschien wel sluitend, maar het DSO-LV (digitaal) kan daar niet mee werken.
     
  • Het is mogelijk regels te baseren op (een deel van) een geo-informatieobject dat door een ander Bevoegd Gezag is vastgesteld. Het geo-informatieobject moet via de STOP standaard zijn vastgesteld, en een deel (zoals het "Utrechtse deel") moet ook in de GIO als zodanig zijn aangegeven. Gebruik deze constructie als het ook de bedoeling is dat het werkingsgebied van de regels meebeweegt wanneer het andere Bevoegd Gezag het geo-informatieobject wijzigt.
     
  • Als dat niet zo is, kopieer dan de relevante gebieden uit de GIO, maak daar een eigen GIO van en stel die zelf vast. In toelichtingen e.d. kan aangegeven worden dat het om het Utrechtse deel van de Hollandse Waterlinie gaat.

Staat uw vraag niet hierboven?

Mail dan naar stopstandaard@koop.overheid.nl