Onderwerp 7 Statussen

Transcript onderwerp 7 Statussen

00:00:05
In het Register van Overheidsorganisaties heeft een organisatie of gemeenschappelijke regeling namelijk altijd een status.
00:00:12
Een status zeg met name wat over de actualiteit en kwaliteit van de informatie van een organisatie of gemeenschappelijke regeling in het register.
00:00:21
De verschillende statussen die bestaan zijn: 'Concept', 'Correct' en 'Ter verificatie', welke ik in omgekeerde volgorde met u ga bespreken.
00:00:32
De status 'Ter verificatie'. Via het tabblad 'Organisaties' kunt u zoeken met behulp van diverse filters naar organisaties en regelingen in de redactieomgeving van het complete Register van Overheidsorganisaties.
00:00:46
Hier kunt u ook zoeken op statussen van organisaties en regelingen.
00:00:50
In dit scherm is gezocht op de status 'Ter verificatie' van gemeenschappelijke regelingen.
00:00:56
Deze status 'Ter verificatie' wordt door het systeem automatisch aan organisaties en regelingen toegekend.
00:01:03
Dit is ingebouwd om de kwaliteit van gegevens beter te kunnen waarborgen.
00:01:07
Deze status wordt toegekend wanneer de gegevens gedurende drie maanden niet zijn bij bijgewerkt, of wanneer de status drie maanden geleden voor het laatst is opgeheven.
00:01:21
Zodra sprake is van deze status, ontvangen redacteuren vanuit de redactieomgeving een geautomatiseerde e-mail met het verzoek om de gegevens te actualiseren.
00:01:31
U moet dan in de redactieomgeving de gegevens van uw gemeenschappelijke regeling en regionaal samenwerkingsorgaan nalopen, indien nodig bijwerken, en bij beide de status opheffen.
00:01:44
Feitelijk geeft u dan aan dat de gegevens van uw gemeenschappelijke regeling en regionaal samenwerkingsorgaan up-to-date zijn.
00:01:52
Heft u de status niet op, dan ontvangt u het verzoek wekelijks tot de status is opgeheven.
00:01:58
Het is dus mogelijk om het verzoek niet vaker dan vier keer per jaar te ontvangen.
00:02:03
Als u tussendoor wijzigingen heeft doorgevoerd, dan kan het zijn dat u het verzoek nog minder vaak ontvangt.
00:02:10
Het kan ook voorkomen dat de status 'Ter verificatie' alleen op het regionaal samenwerkingsorgaan is komen te staan, of alleen op de gemeenschappelijke regeling doordat u bij de ene wel wijzigingen heeft doorgevoerd en bij de andere niet.
00:02:24
Controleer daarom altijd de status bij beide als u het verzoek ontvangen heeft.
00:02:29
De e-mail die u hier ziet, is overigens de e-mail die wij als redactie ontvangen met alle gemeenschappelijke regelingen die de status 'Ter verificatie' hebben.
00:02:42
Om de status op te heffen, klikt u in de redactieomgeving op de knop 'Opheffen verificatie' of u kiest bij het opslaan van de wijziging voor de optie: 'Mijn organisatie is volledig bijgewerkt. Sla mijn wijzigingen op én hef ook de status 'Ter verificatie' op."
00:02:59
De melding dat uw organisatie de status 'Ter verificatie' heeft, verdwijnt hierdoor uit de redactieomgeving.
00:03:08
De verificatiedatum wijzigt hierdoor ook. Vanaf dit moment start een nieuwe termijn van drie maanden. Als u binnen die termijn gegevens bijwerkt, wijzigt deze datum weer. De verificatiedatum is dan gelijk aan de mutatiedatum.
00:03:23
Beide datums kunt u vinden in het menu-item 'Systeeminformatie'.
00:03:31
Op de publieke omgeving wordt eveneens melding gemaakt van de status van de gegevens.
00:03:35
Dit wordt getoond onder de naam van het regionaal samenwerkingsorgaan en de titel van de gemeenschappelijke regeling.
00:03:42
Hierbij zijn drie opties mogelijk, welke bepaald worden door de verificatiestatus en het moment van toekennen van de status 'Ter verificatie'.
00:03:51
Dit zijn: "De gegevens zijn actueel", "De gegevens kunnen verouderd zijn", óf "De gegevens zijn verouderd".
00:04:01
In het geval van "De gegevens zijn actueel" is er geen sprake van de status 'Ter verificatie' maar van de status 'Correct'. De status 'Correct' is van toepassing als u gegevens heeft gewijzigd voordat eerdergenoemde drie maanden voorbij zijn, of als u de status 'Ter verificatie' in de afgelopen drie maanden heeft opgeheven.
00:04:22
Bij bladeren door organisaties in de redactieomgeving, hebben organisaties en regelingen met de melding "De gegevens zijn actueel" dan ook de filterstatus 'Correct'.
00:04:35
Wanneer "De gegevens kunnen verouderd zijn" wordt getoond, is er langer dan drie maanden, maar korter dan een jaar sprake van de status 'Ter verificatie'.
00:04:46
De gegevens kunnen in deze periode wel zijn bijgewerkt, maar de status 'Ter verificatie' is niet opgeheven.
00:04:54
In dit geval komen de datum waarop de organisatie voor het laatst heeft aangegeven dat de gegevens correct zijn en de datum van de laatste wijziging niet overeen.
00:05:12
Als vermeld wordt dat "De gegevens zijn verouderd", dan is er langer dan een jaar sprake van de status 'Ter verificatie'.
00:05:19
Dit zien we vooral bij de gemeenschappelijke regelingen waarvoor er nog geen redacteur is aangemeld.
00:05:29
Een gemeenschappelijke regeling of regionaal samenwerkingsorgaan met de status 'Concept' is gedepubliceerd.
00:05:36
Dit houdt in dat de gemeenschappelijke regeling of het regionaal samenwerkingsorgaan niet meer op de publieke omgeving wordt getoond en niet meer in de exports wordt opgenomen.
00:05:50
Door op de knop 'Depubliceren' te klikken, geeft u een gemeenschappelijke regeling of regionaal samenwerkingsorgaan de status 'Concept'.
00:05:58
Hoewel deze knop voor u beschikbaar is, is er geen reden om deze knop te gebruiken.
00:06:03
In de veronderstelling dat de gemeenschappelijke regeling dubbel in het register is opgevoerd, doordat de naam van het regionaal samenwerkingsorgaan en de titel van de gemeenschappelijke regeling overeenkomen,
00:06:14
is het voorgekomen dat een redacteur een regionaal samenwerkingsorgaan heeft gedepubliceerd of gemarkeerd om te laten verwijderen.
00:06:23
In dit geval wordt het regionaal samenwerkingsorgaan dan ten onrechte niet meer getoond op de publieke omgeving en ten onrechte niet meer opgenomen in de exports.
00:06:36
De status 'Correct' is zojuist al aangehaald.
00:06:39
Op de publieke omgeving wordt de gemeenschappelijke regeling of het regionaal samenwerkingsorgaan getoond met de vermelding dat de gegevens actueel zijn.
00:06:48
Bij bladeren door organisaties in de redactieomgeving is hier dus de filterstatus 'Correct' van toepassing.