Onderwerp 6 Wat kan een redacteur niet wijzigen

Transcript onderwerp 6 Wat kan een redacteur niet wijzigen

00:00:00
Het volgende onderwerp is: Wat kan een redacteur niet wijzigen en waarom?
00:00:05
In het GR-register zijn een aantal gegevens die u als externe redacteur niet kunt wijzigen.
00:00:12
Bijvoorbeeld de titel van een gemeenschappelijke regeling of de classificaties.
00:00:19
Hiervoor zijn verschillende redenen.
00:00:21
Afhankelijk van het type informatie, maar ook verschillende werkwijzen om deze informatie te actualiseren.
00:00:36
Binnen het menu-item 'Algemeen' zijn er velden waarvoor u niet bevoegd bent om de inhoud ervan te wijzigen.
00:00:43
In het menu-item 'Algemeen' van de gemeenschappelijke regeling zijn dit velden voor: de titel van de gemeenschappelijke regeling, de samenwerkingsvorm en de bronhouder.
00:00:54
In het menu-item 'Algemeen' van het regionaal samenwerkingsorgaan is dat de naam van het regionaal samenwerkingsorgaan.
00:01:02
Deze gegevens komen namelijk ook voor in andere systemen van KOOP, bijvoorbeeld in DROP, en daar moeten die gegevens ook geactualiseerd worden.
00:01:11
Om het actualiseren en de zuiverheid van deze gegevens in alle verschillende systemen te waarborgen, mag u deze gegevens niet zelf wijzigen.
00:01:21
Voor het GR-register doet de redactie van het Register van Overheidsorganisaties dit.
00:01:26
Ook zorgt de redactie ervoor dat dit kenbaar wordt gemaakt bij de overige systemen, zodat daar de gegevens ook worden gewijzigd.
00:01:38
De velden waarvan u de gegevens niet kunt wijzigen, worden op de bewerkpagina's gekenmerkt door de melding: "Deze eigenschap kunt u alleen aanpassen via een elektronisch verzoek."
00:01:49
Met in de melding een directe link naar het elektronisch verzoek.
00:01:54
Via deze link wordt u doorgeleid naar een pagina op Overheid.nl, met de titel 'Verzoek tot wijziging gegevens GR-register'.
00:02:03:
Zoals de titel al aangeeft, kunt u via deze pagina een wijzigingsverzoek indienen voor het aanpassen van gegevens in het GR-register. Dit zijn enkel de gegevens die u niet zelf aan kunt passen.

00:02:25
In het wijzigingsformulier op deze pagina vult u altijd de huidige officiële naam van uw organisatie in. Verder vult u alleen de gegevens in die wijzigen.
00:02:37
U vult hiervan de huidige gegevens in, zoals die nu in het GR-register vermeld staan, en de nieuwe gegevens, zoals die in het GR-register moeten komen te staan.
00:02:47
Gegevens die niet wijzigen, hoeft u dus niet te vermelden.
00:02:52
Let erop dat u de juiste gegevens volledig en zonder typefouten, in het juiste tekstveld noteert.
00:03:00
Als bijvoorbeeld uw organisatie van naam wijzigt, dan wijzigt de titel van de gemeenschappelijke regeling waarschijnlijk ook en vult u de huidige en de nieuwe titel van de gemeenschappelijke regeling in, onder de kop 'Titel van de gemeenschappelijke regeling'.
00:03:15
Onder de kop 'Officiële naam van de organisatie' noteert u onder de huidige naam ook de nieuwe naam van het regionaal samenwerkingsorgaan, zoals deze wordt geschreven in het wijzigingsbesluit.
00:03:28
In dit formulier wordt met 'Bronhouder' de bronhouder bedoeld, zoals door Marie-José uitgelegd tijdens het onderwerp regionaal samenwerkingsorgaan.
00:03:39
Helaas kent het formulier momenteel een aantal onvolkomenheden, bijvoorbeeld de grootte van de tekstvelden, waardoor uw invoer niet volledig zichtbaar kan zijn. Dit staat op onze agenda als verbeterpunt.
00:03:52
Als u alle wijzigingen in het formulier heeft ingevuld, vinkt u onderaan de pagina de 'Akkoordverklaring' voor de verwerking van persoonsgegevens aan en klikt u op 'Verzenden'.
00:04:02
Uw verzoek wordt hierdoor verzonden naar de Servicedesk van KOOP en door de redactie van het Register van Overheidsorganisaties in behandeling genomen.
00:04:13
Wilt u een nieuwe collega als opvolger of als tweede contactpersoon en of redacteur aanmelden? Dan doet u dit ook via het elektronisch verzoek.
00:04:23
U kunt hiervoor rechtstreeks naar de pagina gaan of u doet dit door in de redactieomgeving op de link van het elektronisch verzoek te klikken. Ook nu vult u zowel de huidige als de nieuwe gegevens in.
00:04:36
Dat wil zeggen: de voor- en achternaam van de huidige en de nieuwe contactpersoon en/of redacteur met de betreffende e-mailadressen in het veld 'E-mailadres' onder het kopje 'Bronhouder'.
00:04:48
Het veld 'Functie' is niet noodzakelijk om in te vullen.
00:04:53
Uit de ingevulde gegevens kunnen wij helaas niet afleiden of het om een opvolger of tweede redacteur gaat.
00:05:00
U moet dit daarom in het veld 'Opmerkingen' nog wel even toelichten.
00:05:06
In het geval van opvolging zal het account van de uitdienst tredende redacteur worden verwijderd.
00:05:11
Verder ontvangen we in het opmerkingenveld ook graag het telefoonnummer van de nieuwe contactpersoon en/of redacteur.
00:05:18
Omdat het een wettelijke verplichting is om de gegevens in het GR-register bij te houden, is het van belang dat u niet vergeet een opvolger aan te melden als u uit dienst treedt.
00:05:28: Vanwege deze verplichting bevelen wij dan ook het hebben van twee redacteuren aan.
00:05:33
Bij langdurig verlof of ziekte van een redacteur, blijft de wettelijke taak dan niet liggen en de redactie van het Register van Overheidsorganisaties houdt hiermee een bereikbaar aanspreekpunt.
00:05:50
Tot slot kunt u ook de gegevens in het menu-item 'Classificatie' niet wijzigen.
00:05:55
Dit menu-item komt voor bij een regionaal samenwerkingsorgaan, de organisatieonderdelen van het regionaal samenwerkingsorgaan en alle overige organisaties in het Register van Overheidsorganisaties.
00:06:08
Classificaties worden voor alle organisaties en organisatieonderdelen in het register beheerd door de redactie van het Register van Overheidsorganisaties.
00:06:18
De gegevens worden bij het register aangeleverd door bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
00:06:27
Meent u dat de informatie bij 'Classificatie' niet juist is, dan kunt u een correctie hiervoor sturen naar de Servicedesk van KOOP.