Overzicht publicaties – juridische inventarisatie

Deze tabel kunt u gebruiken om per publicatietype te inventariseren welke verplichtingen volgens de Wet elektronische publicaties gelden.