Checklist/inventarisatieformulier voor invoerders DROP

Benieuwd welke stappen u moet doorlopen tijdens het invoeren van een publicatie? Gebruik dan deze checklist: het ondersteunt u bij het invoeren van nieuwe publicaties en terinzageleggingen in DROP.