22 januari Bijeenkomst wetten.nl

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Turfmarkt 147, Den Haag

Op maandag 22 januari  organiseert KOOP voor de eerste keer een werkgroep over bulk levering aan grootebruikers van informatie op wetten.nl.

Op maandag 22 januari  organiseert KOOP voor de eerste keer een werkgroep over bulk levering aan grootebruikers van informatie op wetten.nl. In de werkgroep gaan we aan de slag met wensen en oplossingen voor de publicatie en het grootgebruik an wet- en regelgeving. Aan bod komen zaken als:

  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond bulklevering van wet- en regelgeving?
  • Waar staan we nu?
  • Hoe worden bulk gegevens gebruikt door professionals op wetten.nl?
  • Wat zijn de wensen van gebruikers en professionals op gebied van bulklevering?
  • Wat kunnen we realiseren?

Voor wie?

Deze werkgroep is interessant voor iedereen die professioneel of uit interesse betrokken is bij bulklevering op wetten.nl. De werkgroep is praktisch van insteek en beoogt resultaatgericht gebruikerswensen en ontwikkelmogelijkheden bij elkaar te brengen. Tijdens deze dag is er ook genoeg ruimte voor interactie en het uitwisselen van tips, ervaringen en ideeën.

Praktische informatie

Locatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken | Turfmarkt 147 | Den Haag
Datum: maandag 22 januari 2018
Starttijd werkgroep: 10.00 (inloop vanaf 09.30 uur)
Eindtijd: 12.00 uur
Lunch: 12.00 – 13.00 uur