Aansluiten op PLOOI | Waarom?

PLOOI is het digitale instrument voor het ondersteunen van alle bestuursorganen van Nederland die documenten actief openbaar en vindbaar willen maken en een middel om te voldoen aan de Wet open overheid (Woo), wanneer deze in werking treed.

Om te voldoen aan de nieuwe eis van actieve openbaarheid moeten documenten zowel beschikbaar en vindbaar zijn. Deze komen in het geding wanneer overheidsinformatie niet altijd duurzaam toegankelijk, versnipperd en incompleet is. PLOOI draagt bij aan het leveren van complete en centrale overheidsinformatie

Informatie beter toegankelijk

PLOOI zorgt ervoor dat documenten op een gebruiksvriendelijke manier actief openbaar gemaakt worden doordat:

 • Documenten op een uniforme manier gecategoriseerd en aangeleverd worden.
 • Documenten permanent vindbaar zijn. PLOOI bied organisaties, wanneer van toepassing, een opslag voorziening voor documenten. 
 • Er synoniemen/zoektermen worden toegevoegd aan documenten die aansluiten bij het kennisniveau en taalgebruik van de bezoeker van de website.
 • Gerelateerde documenten worden getoond.
 • Gebruikers krijgen zicht op welke overheidsorganisatie welke informatie openbaar maakt.
 • Alle documenten nu op één centrale plek te vinden zijn, onafhankelijk van de plek op internet waar deze zijn gepubliceerd.

Wie kan aansluiten op PLOOI?

Alle overheden, semi-overheden en organisaties met een bepaalde mate van overheidsinvloeddie hun informatie conform Woo actief openbaar willen maken, kunnen aansluiten op PLOOI.

Hoe kan je aansluiten op PLOOI?

PLOOI heeft een aantal voorwaarden voor het correct kunnen aansluiten op PLOOI. Zie de aansluitvoorwaarden PLOOI.

KOOP helpt u bij de implementatie van PLOOI. Wat kunt u van KOOP verwachten?

 • Geven van voorlichting door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren en voorlichtingsmateriaal te verstrekken.
 • Aanbieden van een stappenplan voor de implementatie.
 • Aanbieden van best practices naar aanleiding van pilots voor aansluiten op PLOOI.
 • Ondersteuning voor de implementatie.

Wat kunt u zelf al doen?

 • Voorbereiden van medewerkers op aanleveren aan PLOOI
 • Inrichten processen op oormerken
 • Inrichten processen op metadateren van content (in ieder geval conform metadatamodel PLOOI, qua velden en waarden).
 • Eventueel creatiesystemen aanpassen in lijn met de vereisten voor aanleveren aan PLOOI
 • Beslissen over wijze van aansluiten op PLOOI.
 • Systemen technisch koppelbaar maken op PLOOI.
 • Beheerder voor PLOOI aanwijzen binnen organisatie.
 • Controleren welke bestaande content openbaar moeten worden, en of deze voldoen aan de gestelde eisen zoals in hoofdstuk 4 van de aansluitvoorwaarden PLOOI beschreven.
 • In geval van koppeling op PLOOI: metadatabestanden aanmaken voor bestaande content.
 • In geval van eigen publieke permanente opslag: controleren of deze aan eisen voldoet.
 • Toegankelijkheid van content in processen borgen.
 • Autorisatiemethoden voor PLOOI inrichten.
 • Conversietools aanschaffen om content te laten voldoen aan PLOOI-eisen zoals formaat e.d. (indien van toepassing)