Aansluiten op PLOOI | Organisaties

PLOOI staat voor Platform Open OverheidsInformatie.

Het platform is voor overheidsorganisaties en organisaties met overheidsinvloed een middel om overheidsinformatie open, transparant en vooral vindbaar te maken voor een breed publiek en heeft tot doel om organisaties zoveel mogelijk te ontzorgen. PLOOI kan een middel zijn om invulling te geven aan de aankomende Wet open overheid (Woo) , maar kan ook zonder deze wet bijdragen aan openheid van de overheid. 

Ook biedt PLOOI een oplossing voor belangstellende burgers, journalisten, belangengroepen en ook professionals zoals juristen en ambtenaren, die zo op één plek de verwijzing naar alle actief openbaar gemaakte overheidsinformatie kunnen vinden.

Wat is de werking van PLOOI?

PLOOI zorgt ervoor dat documenten op een gebruiksvriendelijke manier actief openbaar gemaakt worden doordat:

 • Documenten op een uniforme manier gecategoriseerd en aangeleverd kunnen worden.
 • Documenten permanent vindbaar zijn (PLOOI biedt organisaties, wanneer van toepassing, een opslagvoorziening voor documenten).
 • Diverse zoekmogelijkheden bij de documenten worden geboden.
 • Gerelateerde documenten worden getoond.
 • Gebruikers zicht krijgen op welke overheidsorganisatie welke informatie openbaar maakt.
 • Alle documenten nu op één centrale plek te vinden zijn, onafhankelijk van de plek op internet waar deze zijn gepubliceerd.

Wie kan aansluiten op PLOOI?

Alle overheden, semi-overheden en organisaties met een bepaalde mate van overheidsinvloed die hun informatie conform Woo actief openbaar willen maken, kunnen aansluiten op PLOOI.

Hoe kan je aansluiten op PLOOI?

Er zijn diverse manieren om als overheidsorganisaties aan te sluiten op PLOOI. Om meer te weten te komen over de aansluiting op PLOOI is een functionele handreiking beschikbaar en een technische handreiking voor de koppeling met PLOOI.

KOOP helpt u bij de implementatie van PLOOI. Wat kunt u van KOOP verwachten?

 • Geven van voorlichting door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren en voorlichtingsmateriaal te verstrekken.
 • Aanbieden van een stappenplan voor de implementatie.
 • Aanbieden van best practices naar aanleiding van pilots voor aansluiten op PLOOI.
 • Ondersteuning voor de implementatie.

Wat kunt u zelf al doen?

 • Voorbereiden van medewerkers op aanleveren aan PLOOI.
 • Inrichten processen op oormerken.
 • Inrichten processen op metadateren van content (in ieder geval conform metadatamodel PLOOI, qua velden en waarden).
 • Eventueel creatiesystemen aanpassen in lijn met de vereisten voor aanleveren aan PLOOI.
 • Beslissen over wijze van aansluiten op PLOOI.
 • Systemen technisch koppelbaar maken op PLOOI.
 • Beheerder voor PLOOI aanwijzen binnen organisatie.
 • Controleren welke bestaande content openbaar moeten worden, en of deze voldoen aan de gestelde eisen zoals in hoofdstuk 4 van de aansluitvoorwaarden PLOOI beschreven.
 • In geval van koppeling op PLOOI: metadatabestanden aanmaken voor bestaande content.
 • In geval van eigen publieke permanente opslag: controleren of deze aan eisen voldoet.
 • Toegankelijkheid van content in processen borgen.
 • Autorisatiemethoden voor PLOOI inrichten.
 • Conversietools aanschaffen om content te laten voldoen aan PLOOI-eisen zoals formaat e.d. (indien van toepassing)

Aanmelden voor PLOOI

Alle overheidsinstellingen en organisaties met een bepaalde mate van overheidsinvloed kunnen aansluiten op PLOOI.

Wilt u aansluiten op PLOOI? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.