Hoe werkt de verkeersbesluiten-applicatie

De verkeersbesluiten-applicatie is een hulpmiddel waarmee alle Nederlandse wegbeheerders sinds 1 januari 2013 hun Verkeersbesluiten rechtsgeldig via internet bekend kunnen maken. Na het invoeren van het Verkeersbesluit wordt deze in de Staatscourant gepubliceerd en is deze op www.officielebekendmakingen.nl te vinden.

Verkeer 1

Gebruikers van de verkeersbesluiten-applicatie

De applicatie is bedoeld voor iedereen die in Nederland namens een wegbeheerder (Rijkswaterstaat, provincie, gemeente of waterschap) verkeersbesluiten bekend wil maken. Bekendmaking van een nieuw besluit is essentieel, daardoor kan het besluit in werking treden. Artikel 26 BABW verplicht wegbeheerders verkeersbesluiten in de Staatscourant bekend te maken. Omdat de Staatscourant sinds 1 september 2009 alleen nog digitaal wordt uitgegeven, kan een verkeersbesluit alleen met de Verkeersbesluiten applicatie bekend gemaakt worden.

Kosten voor gebruik

De verkeersbesluiten-applicatie is ontwikkeld door KOOP in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. KOOP stelt de invoermodule als webapplicatie beschikbaar aan alle wegbeheerders. De ontwikkelkosten zijn betaald door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De beheerskosten worden door de gezamenlijke wegbeheerders betaald; voor de gemeenten gebeurt dit door een jaarlijkse uitname uit het Gemeentefonds.

Publiceren op eigen website

De bekendmakingen die u via de Staatscourant doet, kunnen via een webservice op uw eigen website worden geplaatst. Dit is technisch gezien eenvoudig te realiseren door een koppeling die eenmalig door uw website leverancier gemaakt moet worden. Wel wordt u geadviseerd om bij de plaatsing op uw website uitdrukkelijk te vermelden dat het om een kopie van de officiële bekendmaking gaat.