Aanmelden voor Verkeersbesluiten-applicatie

Meld uw organisatie aan door een mail te sturen naar de Servicedesk van KOOP. U ontvangt een informatiemail met de bijbehorende formulieren en een oplegbrief  (deze staan niet op de website).

Weg

Afstemmen bevoegdheden

Stem binnen uw organisatie af wie er bevoegd is van uw organisatie de oplegbrief te ondertekenen en print deze op briefpapier uit. Bepaal wie er als contactpersoon richting KOOP optreedt (1 of 2 personen) en vul de gevraagde gegevens in op het aanmeldingsformulier.

Rollen bepalen

Bepaal welke personen welke handelingen in de Verkeersbesluiten applicatie moeten kunnen uitvoeren. Er zijn drie rollen: invoerder, controleur en publicist. Elke rol moet door minimaal één persoon in de organisatie worden vervuld.

Inleveren aanmeldformulier en activering account

Degenen waarvoor een rol is aangevraagd in de Verkeersbesluiten applicatie ontvangen een activeringslink voor de aanvraag van een DigiD-OP. DigiD-OP is een variant van DigiD die speciaal is ingericht voor ambtenaren die gebruik maken van de invoerapplicaties van KOOP. Na activatie van uw account kunt u verkeersbesluiten invoeren in de applicatie.