Veelgestelde vragen algemeen

Op deze pagina staan de meest voorkomende vragen over project Wijziging Bekendmakings Wet.

Hoe is de Archiefwet geregeld in de Wet elektronische publicaties?

De gemeenten etc. blijven zorgdrager voor de archivering van de totstandkoming van de in het systeem geplaatste documenten. Dat gaat allemaal naar het gemeentearchief. De Minister is zorgdrager voor het systeem oftewel zorgdrager voor de publicatiebladen zelf.

Hoe moeten omgevingsdocumenten worden gepubliceerd als de Wet elektronische publicaties eerder in werking gaat treden dan de Omgevingswet?

Indien de Wet elektronische publicaties eerder in werking mocht treden dan de Omgevingswet, blijven voor wat onder de Omgevingswet ‘omgevingsdocumenten’ gaat heten de ‘oude’ wetten inzake ruimtelijke ordening (Wabo, Wro, etc.) van kracht. De Wet elektronische publicaties voorziet (ook) in dat scenario en past het publicatieregime onder die wetten waar nodig aan het publicatieregime dat de Wet elektronische publicaties introduceert (bijvoorbeeld geen verplichte publicatie meer in huis-aan-huisbladen, maar op de in artikel 12 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze) aan.

Ben je ook verplicht om bijvoorbeeld berichtgevingen omtrent BRP, vergaderingen gemeenteraad, algemene nieuwsberichten (zoals ophalen afval, afsteken vuurwerk e.d.) te publiceren?

Nee, maar deze mogen wel als 'overige overheidsinformatie' worden gepubliceerd.

Overige vragen?

Deze pagina bekeken en toch nog vragen? Neem dan contact met ons op.