E-learning DROP

DROP is de applicatie waarmee besluiten kunnen worden gepubliceerd op overheid.nl. Een betere ondersteuning aan de decentrale overheden in het gebruik van DROP, draagt bij aan een hogere kwaliteit van de publicaties. Daar hebben de burgers, bedrijven, professionals en andere belanghebbenden profijt van.

KOOP heeft daarom twee e-learning modules ontwikkeld: één algemene over DROP, en één over de Word-import functionaliteit (een functionaliteit binnen DROP). 

U vindt de modules hier.