Weg

Aanmelden voor de MND

MND is te vinden op http://mnd.overheid.nl/. Eenmaal ingelogd ziet u het tabblad ‘MND’ in het Decentrale Regelgeving Platform. Inloggen gebeurt via een DigiD-OP account. Als u reeds een DigiD-OP account voor DROP of VB hebt, kunt u dit laten aanpassen zodat u hetzelfde account ook voor MND kunt gebruiken. Indien u nog geen account heeft, kunt u dit gratis aanvragen.

Aanmelden

Meld uw organisatie aan door een mail te sturen naar de KOOP Servicedesk. U ontvangt een informatiemail met de bijbehorende formulieren en een oplegbrief  (deze staan niet op de website). Dit formulier vult u in en stuurt u terug naar KOOP. Na verwerking van de gegevens ontvangt u een activeringslink voor de aanvraag van een DigiD-OP.

DigiD-OP

DigiD-OP is een variant van DigiD die speciaal is ingericht voor ambtenaren die gebruik maken van het Digitaal Loket voor Officiële Publicaties. Ook DigiD-OP werkt met een zelf opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord maar die dienen uitsluitend voor het Digitaal Loket. DigiD-OP is, net als DigiD voor burgers, een persoonlijke code die niet uitgeleend mag worden aan collega’s. Mocht een collega uw code gebruiken, dan wordt dat op uw naam geregistreerd.