Aanmelden voor Lokale Bekendmakingen

Meedoen aan het project Lokale Bekendmakingen zorgt er voor dat burgers eenvoudig op de hoogte kunnen zijn van lokale bekendmakingen. Uw burgers geven zelf aan welke informatie ze willen ontvangen. Deze kunnen ze 24 uur per dag en zeven dagen in de week raadplegen. Met het project Lokale Bekendmakingen kunt u ook de presentatie en zoekmogelijkheden van uw bekendmakingen vergroten. En u kunt extra service bieden. U kunt op uw website ook bekendmakingen van andere overheden vindbaar maken. Ongeveer 165 provincies, gemeenten en waterschappen doen mee. 

waterschapsblad

CMS-leveranciers

Bij deze CMS-leveranciers voor okale Bekendmakingen kunt u bij het systeem een aparte module voor bekendmakingen aankopen. U kunt ook een nieuw CMS-systeem aanschaffen waarin deze module is opgenomen.

Systeemaanpasing

U kunt uw systeem ook "in huis" laten aanpassen door uw ICT-afdeling. Hoe dat kan, staat omschreven in de technische documentatie. Gemiddeld is uw ICT-afdeling hier ongeveer een week mee bezig.

Bekendmakingen op overheid.nl

Als u uw bekendmakingen op websites van andere overheden en op Overheid.nl wilt ontsluiten, moet u uw publicatiesoftware koppelen aan de overheidsbrede zoekdienst. Ook hiervoor kunt u terecht bij uw softwareleverancier of ICT-afdeling.