Aansluiten op BHKV

Computer

Onderdelen en documentatie LVBB bronhouderkoppelvlak

Bij iedere update van het bronhouderkoppelvlak worden documentatie, de technische implementatie zoals schema's (transport en API), schematrons en ook voorbeeldbestanden beschikbaar gesteld. Meer informatie staat hier.

Voor vragen over het koppelvlak kunt u mailen naar: lvbb.dso@koop.overheid.nl

PRODUCTIE omgeving | koppelen met bronhouderkoppelvlak

Om te koppelen met de productieomgeving wordt in samenwerking met KOOP en JUBES de aansluiting gerealiseerd.

Om aan te kunnen sluiten heeft u onderstaande documenten nodig.

Implementatie
BHKV PROD Handleiding technisch aansluiten productieomgeving BHKV Omgevingswet
BHKV PROD Aansluiten Leveringsverzoek
Aanvullende voorwaarden
BHKV PROD Aansluiten aanvraagformulier
BHKV PROD Aansluitvoorwaarden Omgevingswet
Werkwijze aansluiten leveranciers op PROD
Notitie Werkwijze aansluiten leveranciers op PROD v1.0

JUBES handleidingen

BHKV PROD Aansluitvoorwaarden JUBES

Pre-omgeving (ETO) | koppelen met bronhouderkoppelvlak

Om te koppelen op LVBB pre-omgeving (ETO) omgeving is het uitgangspunt dat een bevoegd gezag zelf of via een plansoftware leverancier de aansluiting realiseert. De aansluiting verloopt via JUBES van Justid.

JUBES (Justitie Berichten Service) is een digitaal knooppunt dat ingekomen berichten distribueert naar de juiste geadresseerde i.c. de LVBB.

Alle informatie staat hier.