LVBB | Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen

De Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) is het component binnen het Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet (DSO) waar bevoegde overheden hun omgevingswetbesluiten aan aanleveren. Overheden doen dit door middel van het Bronhouderkoppelvlak.

Bij de aangeleverde besluiten wordt alle benodigde informatie meegestuurd zodat overheden maar één keer een besluit, geo-informatie en bijbehorende omgevingswetinformatie hoeven aan te leveren aan de centrale voorziening.

De LVBB draagt zorg voor:

  • De officiële publicatie (bekendmaking) van tekst en geometrie, volgens de juridische vereisten;
  • Voor besluiten: opname van de besluiten, en de geconsolideerde regelingen die daaruit volgen, in wetten- en regelingenbanken en registers, volgens juridische vereisten;
  • Doorlevering van de resulterende geconsolideerde regelingen en bijbehorende Omgevingswetinformatie aan het DSO. Iedereen kan daar de regels uit Omgevingswetbesluiten bekijken via het onderdeel Regels op de kaart.

Meer informatie, zie Publiceren vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet.